Information

Beskrivning: Föreskrifterna gäller registrering och utformning av namnstämpel, årsbeteckning och ortsmärke hos ädelmetallarbeten. PDF-filen innehåller STAFS 2008:8i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten före 27 december 2009 (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2008:8
Ändringsförfattningar: STAFS 2009:28
Bemyndigande: 4 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten