Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2011:5) om anmälda organ. Ändring av 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14 och 15 §§; de allmänna råden till 3 § upphör.
Grundförfattning: STAFS 2011:5 1
Bemyndigande: 7 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll