Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:9) om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi. Utbyte av ord i rubriken samt 2 och 10 §§; ändrad lydelse i 1, 4, 5, 8 och 9 §§ samt punkterna 1, 2.1, 2.2 och 5 i bilagan.
Grundförfattning: STAFS 2009:9
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon