Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller bestämmelser om kylenergimätare samt om ibruktagande och användning av kylenergimätare. Föreskrifterna träder i kraft 2024-03-01.
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon och 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.
Celexnummer: 32018L2002

Relaterade ämnesområden