Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el. Upphävande av punkt 2 i övergångsbestämmelserna till STAFS 2015:2.
Grundförfattning: STAFS 2009:8
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon