Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2006:11) om taxametrar. Ändring: Ny 13 §; ny rubrik närmast före 13 §
Bemyndigande: 11 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779).