Information

Beskrivning: Nya föreskrifter om kontrollstämpling av och kontrollformer för ädelmetallarbeten (STAFS 2018:2) är nu beslutade och träder i kraft den 1 juni. Föreskrifterna upphäver STAFS 2001:3 om kontrollstämpel av ädelmetallarbeten och STAFS 2001:4 om kontrollformer för kontrollstämpling av ädelmetallarbeten. Förutom användning av kontrollstampar vid kontrollstämpling av finhalt i ädelmetallarbeten medger de nya föreskrifterna användning av laser. Kraven har även förtydligats på de ackrediterade kontrollorganen vid kontrollstämpling av ädelmetallarbeten. Utöver detta har en del språkliga ändringar gjorts i syfte att förenkla.
Bemyndigande: 3 och 4 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten.

Relaterade ämnesområden