Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Dricksvatten

Dricksvatten är något som Sveriges befolkning använder varje dag. Det måste därför hålla hög kvalitet och det ska inte finnas någon risk att bli sjuk när man dricker det.

Dricksvatten

Den mikrobiologiska och kemiska kvaliteten såväl som radonhalten i dricksvatten måste fastställas genom analyser. Dessa analyser ska göras av ackrediterade laboratorier enligt standard SS-EN ISO/IEC 17025.

Livsmedelsverket är föreskrivande myndighet för dricksvattenkontroll. Ackrediterade laboratorier rekommenderas även att anlitas för kontroll av dricksvattenkvalitet i egen brunn.

Bidrar till FN:s globala mål

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla.