Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Provningslaboratorier

Laboratorier är en grund för ett säkert samhälle, god sjukvård, bra miljö och effektiv handel. Det är viktigt att analyser på laboratorier genomförs på ett korrekt sätt.

Provningslaboratorier

För vissa laboratorier är det ett lagkrav att vara ackrediterade. Det gäller exempelvis laboratorier som analyserar dricksvatten, avloppsvatten, livsmedel och drogtester för arbetslivet.

Inom flera andra områden kan laboratorier ackrediteras på frivillig basis för att få ett oberoende kvitto på sin kompetens. Då fungerar ackrediteringen som en kvalitetsgaranti.

Laboratorieaktiviteter kan delas in i tre kategorier: kalibrering, provning och provtagning. Aktiviteterna kan utföras inne på laboratoriet, men även ute hos kunder eller ute i naturen. Provtagning kan endast ackrediteras om syftet är att provet sedan ska kalibreras eller provas. Ett laboratorium ackrediteras för specifika metoder. Omfattningen redovisas i ett ackrediteringsbeslut. Ett laboratorium kan enbart få ackreditering för de metoder det har kompetens och resurser för.

Standarden ISO/IEC 17025 gäller alla typer av laboratorier. Den är oberoende av bransch och hanterar krav för kalibrering, provning och provtagning. Standarden ISO 15189 är endast till för ackreditering av provning och provtagning hos medicinska laboratorier.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.