Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Digitalt råd på Swedac

Med digitalisering som instrument ska ett nytt digitalt råd på Swedac stötta verksamhetsutveckling och därigenom bidra till samhällsnytta. Rådet kommer träffas cirka fyra gånger om året och består av såväl representanter från Swedac som andra offentliga myndigheter och näringsliv.
– Det handlar om att fortsatt vara relevanta i framtiden, säger Håkan Pettersson, avdelningschef på Swedac.

Bakgrunden till införandet av ett digitalt råd är att få in andras perspektiv på myndighetens digitaliseringsfrågor. Digitalisering är idag en hygienfaktor men det kan ofta vara snårigt att veta hur man bäst tillämpar de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.
–Vi ställde oss frågan: hur navigerar vi rätt? Att uppgradera datasystem och it-infrastruktur är en sak, men här handlar det om verksamhetsutveckling med stöd av digitala hjälpmedel. Hur kan digitaliseringen hjälpa Swedac att öka nyttan i samhället? Där föddes idén om ett digitalt råd, säger Håkan Pettersson

Porträtt av Håkan Pettersson som kollar in i kameran.
Håkan Pettersson, avdelningschef på Swedac.

Rådet samlas cirka fyra gånger per år och lyfter frågor och utmaningar som rör Swedacs verksamhet och digitalisering. Att vi skulle engagera representanter från olika delar av samhället var självklart, menar Håkan Pettersson.

– Vi behöver inspel utifrån. Det är viktigt med fler röster än våra egna.

Rådet hade sin första sittning den 1 september och lyfte konkreta frågor som är viktiga för organisationen.
– Vi har exempelvis en stor mängd digitala data i våra system. Hur kan vi använda den på bästa sätt? Vi har kommit en bit på vägen, men vi diskuterade hur man bäst gör för att kunna använda vår data mer effektivt för att göra trendanalyser, rapporter med mera, som verkligen gör nytta för vårt samhälle, säger Håkan Pettersson.

Tanken med rådet är att det ska mynna ut i konkreta uppgifter och utmaningar att ta vidare. Det är viktigt att diskussioner och utveckling inte stannar hos rådet utan att det som diskuteras når organisationen.
– Genom att vi lyfter och diskuterar frågor med rådet uppstår en viss förväntan på oss att agera utifrån diskussionerna. Det vi diskuterar om ena gången följs upp vid nästa tillfälle.

De externa deltagarna i rådet är Anders Ekström, digitaliseringschef, Jenny Elfsberg, avdelningschef innovationsledning, Jonas Andersson, VD och Ulrika Westergren, professor i informatik. Från Swedac kommer deltagarna variera.
– Det beror lite på vilka frågor vi ska diskutera. Kommer fokus ligga på digitalisering inom ackreditering kommer representanter från ackrediteringsverksamheten delta. På så vis håller vi det relevant hela tiden, avslutar Håkan Pettersson.

Sammansättning/Swedacs digitala råd
Representanter från Swedac:
Ulf Hammarström, GD
Håkan Petterson, avdelningschef
Linnea Holm, ledningssamordnare
Övriga deltagare utifrån agenda

Externa representanter:
Ulrika Westergren, professor i informatik, Umeå universitet
Anders Ekström, Digitaliseringschef, Teknikföretagen
Jenny Elfsberg, avdelningschef innovationsledning, Vinnova
Jonas Andersson, VD och grundare, Herbart Nathan & Co

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.