Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Allt större fokus på elmätaren

Från en undanskymd pryl i källaren till en mätare som alla känner till. Elmätaren har klivit fram ur skuggorna. Hur vet man att den mäter rätt när hushållet unnar sig ett bastubad?

Thomas Franzén är utredare på Swedac och arbetar inom området elmätning. För den enskilda medborgaren är de uppdrag som Thomas Franzén och hans kollegor utför många gånger undanskymt. Men det finns ett helt system av lagar och regler som ser till att elmätaren mäter på rätt sätt.

Berätta, hur kontrolleras elmätare?
– Enkelt förklarat finns det två typer av elmätare. En typ av mätare är sådana som vi alla som privatpersoner har i våra hem. En annan typ av mätare ingår i ett system, och sådana finns i verksamheter som kräver mycket el, exempelvis i industrin. Mätare i industrin behöver kontrolleras både när de installeras och löpande medan hushållsmätare kontrolleras löpande.

Vilken är Swedacs roll?
– Swedac har ansvar för reglerna som alla elmätare måste leva upp till och hur de ska kontrolleras. Swedac kontrollerar, eller utövar tillsyn som det heter, över att kontrollerna genomförs. Sedan finns det företag som faktiskt utför själva kontrollen, de kallas för ackrediterade kontrollorgan, och dessa företag är ackrediterade av Swedac. En ackreditering innebär att Swedac granskat och bedömt att ett företag kan leva upp de till krav som ställs på ett kontrollföretag. Så inom området elmätare är Swedac dels föreskrivande myndighet, men utfärdar också ackrediteringar. Det praktiska arbetet, kontrollen av själva mätaren, är ett uppdrag som utförs mellan det ackrediterade kontrollorganet och det företag som har placerat ut mätaren, alltså nätägaren. Swedac kontrollerar att det arbetet utförs på rätt sätt, vi utövar tillsyn som sagt.

Hur går kontrollen av mätare till rent praktiskt?
– Det finns ett antal kontrollpunkter som ska kontrolleras i varje mätare. När de ackrediterade kontrollorganen kontrollerar stora system, exempelvis i industrin, är de ute på plats. För små mätare, sådana vi har i hushållet och som räknar exempelvis hur mycket el som går åt under ett bastubad, görs oftast stickprovskontroll. I januari varje år skickar nästan alla elnätsföretag i Sverige listor över sina mätare till ”Det nationella stickprovet”, ELSA. Övriga elnätsföretag gör sina egna stickprov. Elmätare har ett unikt serienummer. Stickprovet väljer ut de mätare som ska kontrolleras och skickar tillbaka sitt urval till elnätsföretagen. Sedan plockar elnätsföretagen ned de mätare som ska kontrolleras och skickar in dem för kontroll. Som vanlig medborgare är det långt ifrån säkert att man märker av den här processen men den genomförs varje år.

Påverkas Swedacs arbete av att elmätning är alltmer i fokus samhället?
– Energimarknadsinspektionen har bestämt att alla elmätare ska bytas ut till 2025. Bland annat för att mätarna ska kunna hantera både konsumtion och produktion av el. Den förändringen påverkar Swedacs föreskrifter till viss del. Men den stora frågan för oss som arbetar med el och mätning på myndigheten har varit laddning av elfordon och hur laddning ska mätas. Inom den frågan märks elektrifieringen av samhället väldigt tydligt.

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.