Information

Beskrivning: Föreskrifter omfattar krav på och kontroll av automatiska vågar. PDF-filen ovan innehåller STAFS 2016:7 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2016:7
Ändringsförfattningar: STAFS 2018:4
Bemyndigande: § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Celexnummer: 32014L0032

Relaterade ämnesområden