Hoppa till innehållet
Nyheter

Standard för att kvalitetssäkra påståenden och uttalanden

För första gången i världen finns det en standard som kan användas för att verifiera påståenden från organisationer och företag.
— Om exempelvis ett klädföretag säger att det inte förekommer barnarbete på deras fabrik finns det nu möjlighet att få det bekräftat, säger Magnus Pedersen, utredare Swedac.

Standard för att kvalitetssäkra påståenden och uttalanden

Under närmare tre års tid har den varit under utveckling och är nu alltså klar: ISO/IEC 17029. Förhoppningen är att den nya standarden ska komma till stor användning och nytta inom vitt skilda områden, från offentliga upphandlingar via uttalanden om socialt ansvarstagande till verifiering av en programvaras överensstämmelse med specifikationen. Magnus Pedersen har tillsammans med kollegor varit delaktig i den internationella standardutvecklingen sedan starten 2017.

Vad är egentligen ISO/IEC 17029?

— Det är en ny internationell standard inom området överensstämmelse. Det kanske låter luddigt men handlar om generella principer och krav för validerings- och verifieringsorgan. Med hjälp av ISO/IEC 17029 går det alltså att verifiera, bekräfta riktigheten, i ett uttalande eller påstående.

Vem kan använda denna nya standard?

— Vi på Swedac ser offentliga upphandlingar som ett stort möjligt område, här kan till exempel ett ackrediterat verifieringsorgan verifiera att en aktör uppfyller hela eller delar av ett avtal.  De aktörer som lämnar anbud påstår ofta att de uppfyller en mängd krav inom till exempel miljöprestanda, jämställdhet och socialt ansvar, men det är svårt för den upphandlande organisationen att kontrollera om det stämmer att företaget arbetar som de säger sig göra. Ett annat användningsområde är företag som vill öka sin trovärdighet på marknaden genom att låta ett ackrediterat verifieringsorgan bekräfta riktigheten i en självdeklaration inom ett viktigt område.

Hur fungerar kontrollen?

— På samma vis som vi ackrediterar ett laboratorium enligt ISO/IEC 17025 som som i sin tur provar dricksvatten innebär ISO/IEC 17029 att vi nu kan ackreditera organ som verifierar sanningshalten i påståenden.

Leende man
Magnus Pedersen, utredare, Swedac.

Hur går det till, om exempelvis ett företag påstår att det inte förekommer barnarbete på deras fabrik, åker det ackrediterade verifieringsorganet till det aktuella landet och undersöker saken?

— Det ackrediterade verifieringsorganet är då kompetent för området och kan följa det uppsatta programmet som beskriver hur verifiering ska gå till, vilket inkluderar besök på plats. I detta fall är det fabriken eller företaget som beställer uppdraget om verifiering från det ackrediterade verifieringsorganet.

Vad kommer denna nya standard att göra för skillnad?

— I ett snabbt föränderligt samhälle blir vi människor extra måna om att kunna känna tillit till organisationer och företag, till systemet som helhet. Denna standard gör det möjligt att bekräfta riktigheten i ett påstående vilket innebär att personer kan fatta beslut på tillförlitlig grund.

Kan du ge exempel på när en privatperson kan ha nytta av ISO/IEC 17029?

— När ett företag som producerar varor – kläder, möbler, vitvaror – påstår att de tar ett socialt och miljömässigt ansvar är det svårt för en privatperson att kontrollera riktigheten i deras utsago. Om det är verifierat via ett av Swedac ackrediterat organ betyder det att påståendet är tillförlitligt och att konsumenten kan lita på företaget i fråga när det gäller åtminstone det.

Hur ska jag som privatperson veta vad ISO/IEC 17029 är?

— Det behöver du egentligen inte veta men när du läser ett företags påstående kan du fråga om det är verifierat av ett ackrediterat verifieringsorgan. ISO/IEC 17029 skapar en grund för din tillit.

När kommer vi för första gången få se ISO/IEC 17029 tillämpad?

— Det kan vi inte svara på. Swedac har ännu inte ackrediterat något organ utan ser med spänning fram emot att se vem som kommer att bli först, säger Magnus Pedersen.