Information about the regulations

Description: In Swedish: Föreskrifterna innehåller bestämmelser om återkommande kontroll av flödesmätare för andra vätskor än vatten, vilket sker på både tvingande och frivillig basis. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om plombering och märkning av mätarna samt krav på de organ som utför den återkommande kontrollen. PDF-filen innehåller STAFS 2007:3 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Basic Constitutional:
Authorization: In Swedish: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon och 9 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll.