Information about the regulations

Description: Unofficial translation
Basic Constitutional:
Change Legislation: 06 09
Authorization: In Swedish: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll