Information about the regulations

Description: In Swedish: Föreskrifterna anger de särskilda villkor som gäller för laboratorier verksamma inom teknikområdet oförstörande provning och som är ackrediterade av Swedac.
Authorization: In Swedish: 20 § förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll