Information

Beskrivning: Föreskrifterna tillämpas på certifieringsorgan som är eller ansöker om att bli ackrediterade av Swedac för certifiering av IT-säkerhet hos IT-produkter, IT-system samt skyddsprofiler, Protection Profile (PP). Föreskrifterna är ett komplement till Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:8) om ackreditering samt Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2013:5) om ackreditering av organ som certifierar produkter. PDF-filen ovan innehåller STAFS 2007:21 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2007:21
Ändringsförfattningar: STAFS 2013:18 STAFS 2017:8
Bemyndigande: 9 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll