Swedac Logo


Vad är ackreditering?

Ackreditering är en kompetensprövning som görs enligt europeiska och internationella standarder. Swedac kontrollerar regelbundet att företaget eller organisationen i fråga är kompetent att utföra de uppgifter som de en gång ackrediterats för.

När du tar hissen upp och ner, dricker ett glas vatten direkt från kranen, köper KRAV-odlat eller får bilen besiktigad – då finns Swedacs ackreditering med i bilden.

Vår uppgift är, bland annat, att kontrollera dem som kontrollerar saker som du och alla vi andra kommer i kontakt med i stort sett dagligen.

Swedac – en myndighet för kvalitet och säkerhet

Syftet med ackreditering är att säkerställa att certifiering, kontroll och provning görs med hög kvalitet och skapar säkerhet för liv, hälsa och miljö i vår vardag.

Vi ackrediterar inom hälso- och sjukvård, anläggningar och installationer, miljö och livsmedel, industrin, fordon och sist men inte minst certifiering.

Uppdaterad/Granskad: 2016-01-13 14:21