Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Lyftanordningar monterade på fordon

Swedac ackrediterar företag som kontrollerar och besiktar lyftanordningar monterade på fordon.

Lyftanordningar monterade på fordon

Arbetsmiljöverket ställer krav på besiktning för vissa lyftanordningar monterade på fordon. Besiktningen ska göras av ett ackrediterat kontrollorgan. Olika slag av besiktningar är montagebesiktning, återkommande besiktning och revisionsbesiktning.

Exempel på lyftanordningar som ska besiktas är bland annat maskindrivna fordonskranar vars lastmoment är större än tolv tonmeter och lyftanordningar monterade på fordon för lastning och lossning av fordonet. En sådan anordning får bara användas om den är besiktad och eventuella brister har åtgärdats.

En lista över samtliga lyftanordningar som ska besiktas finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2003:6, bilaga 1.

I undantagsfall, när det är svårt eller olämpligt att använda utrustning som är avsedd för att lyfta personer, kan kraven i tillfälliga personlyft med kranar istället uppfyllas.

Tillfälliga personlyft är då personer lyfts med kranar som ursprungligen inte är till för att lyfta personer, vilket är förknippat med krav på besiktning. Besiktningen ska göras av ett ackrediterat kontrollorgan. Läs mer om detta i Arbetsmiljöverkets föreskrift Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar, AFS 2006:7.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.