Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Byggnation och energihushållning

Att fastigheter byggs och underhålls på ett korrekt sätt är viktigt. Vi tillbringar stora delar av våra liv i byggnader – då ska det gå att försäkra sig om att arbeten och kontroller görs av personer som har kompetens att utföra dem. Personcertifiering under ackreditering är ett sätt att verifiera kompetens.

Vissa arbeten måste enligt myndighetskrav utföras av certifierade personer. Ett område som är reglerat avseende att certifierade personer används i en kvalitetssäkrande roll är byggsektorn. I plan- och bygglagen, PBL, finns en möjlighet att förstärka kunskapen i byggherrens organisation inom vissa områden med funktionskontrollanter och sakkunniga. Dessa personer ska då vara certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan. Boverkets föreskrifter beskriver kraven på certifierade personer samt ramarna för certifieringsprocessen som de ackrediterade organen har att följa.
I andra fall kan privata intressen kommit fram till att certifiering tillför säkerhet och tillit till processerna. Frivilliga områden där certifierade personer verkar har oftast sitt ursprung i att det finns ett behov från en bransch att kontrollera och säkerställa kvalitets- eller säkerhetskrav. Kraven för att bli certifierad och hur certifieringen går till finns då framtagna av branschen eller av certifieringsorgan i samråd med relevanta intressenter.

Swedac ackrediterar inom flera kontrollordningar som rör byggnation och energihushållning. Se lista nedan. Gemensamt för dem vi samlat här är att de samtliga rör personcertifieringar.

Kontrollordningar under Byggnation och energihushållning:

 • Bedömare av städkvalitet enligt INSTA 800
 • Behörig Brandlarmsingenjör
 • Energiexpert
 • Installatör, förnyelsebar energi
 • Kontrollansvarig, Bygg
 • Kyl- och värmepumpstekniker
 • Sakkunnig av Tillgänglighet
 • Sakkunnig avseende Kulturvärden
 • Sakkunnig inom Brand
 • Sakkunniga Funktionskontrollanter
 • Ventilationsmontörer