Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Tivolianläggningar

Som besökare på ett nöjesfält, tivoli eller badhus ska man kunna lita på att maskinerna fungerar som de ska. Berg-och-dalbanan, karusellen eller vattenrutschbanan ska vara säker att åka.

Tivolianläggningar

Åkattraktioner ska kontrolleras regelbundet. Ett godkännande efter utfärdad besiktning gäller ett år.

Åkattraktioner ska också genomgå en djupare besiktning vart femte år. Vid den djupare besiktningen kontrolleras bland annat bärande delar med fokus på sprickbildning, deformationer och utmattningsskador. Den som driver en tivolianläggning har även ett ansvar att se till att personal har lämplig utbildning och erfarenhet.

Swedac ackrediterar de företag som kontrollerar tivolianläggningar. Ackreditering sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17020. I Swedacs ackrediteringsregister finns information om ackrediterade kontrollorgan.

Information till den som vill bli ackrediterad

För att få utföra kontroll i samband med konstruktion, tillverkning och installation måste man vara ackrediterad av Swedac. Det gäller även för återkommande kontroll under anläggningens brukstid.

Ackreditering av kontroll- och besiktningsorgan sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17020, som går att köpa av SIS Swedish Standards Institute.

Polisen är föreskrivande myndighet. Krav och föreskrifter finns i RPSFS 2012:15, Föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianläggningar.