“Fler samhällssektorer kan dra nytta av ackreditering”

Nyligen firades Världsackrediteringsdagen. Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström ger sin syn på varför ackreditering är värd att uppmärksamma och hur systemet kan skapa nytta inom nya områden.

Ackreditering är ett system som tillämpas inom ett stort antal samhällsområden. Det skapar tillit och säkerhet i varor och tjänster, stärker svenska företags konkurrenskraft och bidrar till rättvis handel. Men i takt med att nya produkter och tjänster kommer till behöver även ackrediteringen utvecklas. Vi frågade Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström vilka nya kontroll- och certifieringsordningar som är på gång hos Swedac och varför det är viktigt att uppmärksamma samhällsnyttan som systemet med ackreditering generar.

Vad är aktuellt på Swedac just nu?

Swedac arbetar med att utveckla ordningar inom ett flertal samhällsviktiga områden. Några exempel är certifiering av drönare, GDPR och ledningssystem mot mutor. Vi ser också att det finns fler områden där ackreditering kan göra nytta. Inte minst för att bidra till resurseffektiv tillsyn. Det finns brister idag gällande tillsynsarbete, såväl inom statliga myndigheters som inom kommunernas tillsynsverksamhet och en lösning kan vara att använda ackreditering i ökad utsträckning. Det är inte lösningen på alla områden, men kan definitivt vara det på många.

Inom vilka områden behöver tillsynen skärpas?

Vi har intensifierat vårt arbete med att identifiera områden med bristande tillsyn och vi börjar också inom oss själva och reglerad mätteknik. Där kommer vi under sommaren att ha fler kontroller av bränslemackar till sjöss och vi analyserar hur färdigförpackade varor ska tillsynas. Ett annat exempel är kontroll av oljeavskiljare, där det är kommuner som har tillsynsansvar, men vi uppfattar att det är stora variationer i de kontroller som utförs. Det gäller både ställda krav och kontrollmetoder. Idag är ackreditering frivillig inom detta område, men vi tror att kontrollerna hade blivit effektivare och mer harmoniserade om kontrollerna utförts under ackreditering.

Nyligen firades Världsackrediteringsdagen. Varför är det en dag värd att uppmärksamma?

Ackreditering är ett viktigt system som främjar handel och tillit. Ett välfungerande samhälle bygger på tillit till att det är kvalitet inom samhällets olika områden, att bilprovningen kan bilar, att sjukhuslaboratoriet använder korrekta metoder, att vattnet i kranen är rent. Årets tema för Världsackrediteringsdagen var värdeskapande i leverantörskedjan. I internationell handel berörs 80% av produkterna av kontroll, provning, kalibrering eller certifiering. Tack vare detta system kan vi lita på att produkterna håller god kvalitet, samtidigt som det minskar kostnader och underlättar handel. Genom ökad kunskap kan nya samhällssektorer dra nytta av systemet. En tanke kan till exempel vara att använda ackreditering som kvalitetssäkring hos de privata aktörer som ska komma inom arbetsförmedlingstjänster när Arbetsförmedlingen nu ska förändras.

 

Man med glasögon och röd slips som tittar in i kameran

Ulf Hammarström

Generaldirektör på Swedac