Swedac Logo


Cisterner och oljetankar

Swedac ackrediterar kontrollorgan för kontroll av cisterner och oljetankar innehållande brandfarliga varor, exempelvis villaolja. Vi ackrediterar även företag som frivilligt ansöker om ackreditering för cisterndemontering, till exempel borttagning av gamla oljetankar.

Vill du veta vem som kan besiktiga en tank, eller vem som kan göra kontroll på bensinstationer? Ackrediterade företag hittar du här.

Bedömningen vid ackreditering av kontrollorgan för cisterner/oljetankar sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17020.

Standarden köper du hos SIS: Swedish Standards Institute.

Föreskrivande myndigheter är:

Räddningsverket/Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB)

Naturvårdsverket

Arbetsmiljöverket


För mer information, kontakta:

Kaarlo Book, teknisk handläggare

Uppdaterad/Granskad: 2012-07-11 16:17