Swedac Logo

En myndighet för kvalitet och säkerhet

Vi finns för din trygghets skull

Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Vi verkar också för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft. Vår verksamhet är mångsidig och handlar om kvalitet, miljö, säkerhet, hälsa och effektivt utnyttjande av resurser.

Läs om Swedacs ackrediteringsmärke

Swedac tar också fram regler för till exempel vågar, ädelmetallarbeten, färdigförpackade varor, elmätare och bensinpumpar som handlare och tillverkare ska följa.

Läs om regler för mätinstrument & färdigförpackningar

Läs om regler för ädelmetallarbeten

Nyheter