Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Motorfordon och släpvagnar, Egna reparationer

Motorfordon och släpvagnar, Egna reparationer

När en bil får anmärkningar i bilbesiktningens protokoll eller i en rapport från polisens flygande inspektion måste bilen ofta ombesiktigas.

En ackrediterad verkstad kan efter reparation och kontroll av samtliga brister som noterats vid besiktningstillfället intyga direkt till vägtrafikregistret att bristerna är åtgärdade.

Riktlinjer för upprättande av kontrollrapport – egna fordonsreparationer

Information till bilverkstäder som vill bli ackrediterade

Verksamheten och rutinerna hos den ackrediterade verkstaden ska beskrivas i en kvalitetsmanual. Manualen ska användas för att beskriva, planera, utvärdera och förbättra verksamheten. Manualen måste uppfylla kraven, som finns beskrivna i standarden SS-EN ISO/IEC 17020 samt tillämpliga föreskrifter SWEDAC DOC 15:4 och SWEDAC DOC 16:1 för vägledning. En kopia av manualen ska bifogas ansökan om ackreditering.

Den kontrollorganisation inom företaget som ska kontrollera fordonsverkstadens reparationer ska vara oberoende. Det innebär bland annat att kontrollen inte får utföras av samma person som utfört reparationen. Av den anledningen kan enmansföretag inte ackrediteras.

Särskild personal ska vara utsedd för att utföra kontroll. Kontrollanten ska ha gått en fordonmekanisk utbildning och ha minst två års praktisk erfarenhet av fordonsreparationer, alternativt minst sex års praktisk erfarenhet. Kontrollanten ska också ha gått en anpassad kontrollantutbildning.

I nuläget finns en kontrollantutbildning som accepterats av Swedac. Denna tillhandahålls av Training Partner Nordic AB.

Kraven på tillgång till kontrollutrustning beror på vilka områden och fordonsslag som ansökan omfattar. Utrustningen ska kalibreras och underhållas regelbundet. Rutinerna för underhåll ska stå i den kvalitetsmanual som verkstaden tar fram.