Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Arbetsredskap

För många arbeten krävs stegar och ställningar för att komma åt att utföra arbetet. Det är då viktigt att dessa arbetsredskap går att lita på.

Arbetsredskap

Arbetsmiljöverket kräver i sina föreskrifter att det är produktcertifierade arbetsredskap som används.
Stegar och arbetsbockar omfattas av AFS 2004:3. Föreskrifterna innehåller grundläggande krav på bärbara stegar och arbetsbockar.
Föreskriften AFS 2013:4 gäller ställningar och väderskydd. Föreskrifterna innehåller till exempel materialkrav, regler för typkontroll, märkning och instruktioner samt regler och råd för placering och dimensionering.

Swedac ackrediterar certifieringsorgan för produkter för certifiering och för typkontroll av produkterna där det är tillämpligt enligt de ovan nämnda föreskrifterna.