Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Droger och doping

Doping kan beskrivas som användning av förbjudna substanser och metoder som kan påverka prestationsförmågan men som också kan vara farlig för idrottarens hälsa.

Droger och doping

Inom idrotten så är det World Anti-Doping Agency, WADA, som årligen definierar vilka metoder och substanser som är förbjudna och som beskrivs i en dopinglista (se Prohibited List). Sverige måste följa denna lista liksom alla länder och internationella idrottsförbund som accepterat överenskommelsen/avtalet i World Anti-Doping Code. I denna överenskommelse anges alla harmoniserade policys, regler och förordningar som gäller för idrottsförbunden och laboratorierna. Doping är förbjudet och i de fall förbjudna substanser identifieras kan idrottsutövaren bli avstängd.

Nationellt finns oftast ett anti-doping laboratorium och som har i uppdrag att identifiera om förbjudna substanser förekommer i kroppsvätskan, oftast urin och/eller blod, från idrottaren. Förutsättning för uppdraget är att laboratoriet skall vara ackrediterat av WADA samt inneha ackreditering för ISO/IEC 17025. Laboratoriet är ålagt att följa WADAs internationella standard för laboratorier, ISL, samt WADAs tekniska dokument. Swedacs roll är att ackreditera och därmed bedöma laboratoriets kompetens enligt internationell standard ISO/IEC 17025 och WADAs ISL. Ackrediteringen innebär också att säkerställa att arbetet utförs opartiskt, korrekt och med fullständig spårbarhet.

Det finns ett internationellt samarbete mellan ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) och WADA för att ta fram harmoniserade krav som ska uppnås av de ackrediterade och WADA-godkända laboratorierna men även för att harmonisera ackrediteringsorganen som är signatärer/medlemmar av ILAC.
I t ex arbetet kring utformning av den internationella standarden för laboratorier (ISL) är ackrediteringsorganen inklusive Swedac remissinstans.

Läs mer om WADA, se extern länk
Läs mer om ILAC, se extern länk
Läs mer om Swedacs internationella arbete