Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Marin utrustning

Marin utrustning kan vara livräddningsredskap, brandskydd eller navigeringsutrustning.

Den 18 september 2016 börjar direktiv 2014/90/EU om marin utrustning tillämpas. Då upphävs direktiv 96/98/EU. Information om hur detta genomförs i svensk lagstiftning finns hos Transportstyrelsen. All marin utrustning som omfattas av direktiv 2014/90/EU ska märkas för att visa att varan uppfyller kraven i direktivet.

I många fall görs en EG-typkontroll innan en utrustning kan märkas. Förfarandet för EG-typkontroll och andra procedurer för bedömning av överensstämmelse beskrivs i direktivet.

Swedac ackrediterar och anmäler kontrollföretag inom detta område. Enligt direktivet ska anmälda organ uppfylla kraven i EN ISO/IEC 17065:2012, vilket är den standard som Swedac tillämpar för ackreditering. Swedacs process för bedömning och anmälan finns beskriven på EU-kommissionens webbplats. Enligt direktivet ska anmälda organ säkerställa att de provningslaboratorier som används ska uppfylla kraven i EN ISO/IEC 17025:2005.

Mer information om utrustningsgrupper samt även fartygskategorier finns hos Transportstyrelsen.

Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.