Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Marin utrustning

Marin utrustning kan vara livräddningsredskap, brandskydd eller navigeringsutrustning.

Marin utrustning

Den 18 september 2016 börjar direktiv 2014/90/EU om marin utrustning tillämpas. Då upphävs direktiv 96/98/EU. Information om hur detta genomförs i svensk lagstiftning finns hos Transportstyrelsen. All marin utrustning som omfattas av direktiv 2014/90/EU ska märkas för att visa att varan uppfyller kraven i direktivet.

I många fall görs en EG-typkontroll innan en utrustning kan märkas. Förfarandet för EG-typkontroll och andra procedurer för bedömning av överensstämmelse beskrivs i direktivet.

Swedac ackrediterar och anmäler kontrollföretag inom detta område. Enligt direktivet ska anmälda organ uppfylla kraven i EN ISO/IEC 17065:2012, vilket är den standard som Swedac tillämpar för ackreditering. Swedacs process för bedömning och anmälan finns beskriven på EU-kommissionens webbplats. Enligt direktivet ska anmälda organ säkerställa att de provningslaboratorier som används ska uppfylla kraven i EN ISO/IEC 17025:2005.

Mer information om utrustningsgrupper samt även fartygskategorier finns hos Transportstyrelsen.

Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.