• Informationsmöte om MSBFS 2014:5

    Här hittar du all information som rör MSB:s, Swedacs och SPT:s gemensamma informationsmöte kring MSBFS 2014:5 som genomfördes den 2…

  • Första ackrediteringen inom klinisk obduktion

    Olika aktörer inom klinisk obduktionsverksamhet har visat intresse av att kvalitetssäkra sin verksamhet genom ackreditering.