Viktig information för certifieringsorgan angående övergången för ISO 9001 och ISO 14001

Övergången från äldre versioner av standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 är nu inne på sitt sista år.

På det nyligen genomförda IAF-mötet diskuterades hur detta arbete fortskrider och det beslutades att ett ytterligare steg behöver tas för att stärka och säkerställa övergångsprocessen.
På mötet i IAF General Assembly som hölls den 30 oktober 2017 beslutades följande resolution:

IAF Resolution 2017-13 –Transitional Arrangements for the ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

The General Assembly, acting on the recommendation of the Technical Committee, resolved that at the end of the transition period, 15 September 2018, all ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 certifications shall expire or be withdrawn.
As of 15 March 2018, CABs shall conduct all ISO 9001 and ISO 14001 initial, surveillance, and recertification audits to the new versions (ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015). The outcomes of such audits shall be considered by the CAB for further decision on accredited certifications to ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 as deemed appropriate.

IAF har utfärdat en kommuniké med anledning av denna resolution.
Samtliga resolutioner från IAFs möte har publicerats här.

Swedac kommer att följa upp att revisoner efter 15 mars 2018 utförs mot ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 i enlighet med denna resolution vid därpå följande ordinarie tillsyn av berörda ackrediterade certifieringsorgan.

Länkar:

Important information for Certification Bodies regarding transition to ISO 9001 and ISO 14001

Final Resolutions, IAF Thirty-first Annual General Assembly Vancouver, Canada