Swedac Logo


Ledningssystem för informationssäkerhet

Informationssäkerhet handlar om en organisations förmåga att hantera information – såväl teknisk som administrativ – när det gäller tillgänglighet, riktighet, spårbarhet och sekretess. Informationssäkerhet är också en viktig del av skyddet för den personliga integriteten.

Ingen organisation kan arbeta effektivt utan rätt information vid rätt tidpunkt. Ett av de viktigaste skälen till att arbeta med informationssäkerhet är att säkerställa att verksamheten kan fortsätta även om det som inte får hända trots allt händer ­– avbrott, störningar, eller att viktig information hamnar i fel händer.

Har din organisation byggt upp ett ledningssystem för informationssäkerhet finns det möjlighet att bli certifierad, det vill säga bedömd enligt specificerade och vedertagna krav.


För mer information, kontakta:

Helén Dahl, teknisk handläggare

Uppdaterad/Granskad: 2014-05-06 17:14