Swedac Logo


Ledningssystem för miljö

För att underlätta för företag som vill minska sin miljöpåverkan finns det speciella verktyg att arbeta med. Genom ledningssystem för miljö, SS-EN ISO 14001, kan företag – utifrån sina egna förutsättningar – sätta miljömål och förbättra sitt arbetssätt, sina produkter eller tjänster.

Såväl tillverkningsindustrin som tjänsteföretag och offentlig verksamhet, exempelvis kommunala bolag och förvaltningar, använder sig av ledningssystem för miljö.

Sverige är det land som, i förhållande till sin storlek, har flest certifierade ledningssystem för miljö.

För att få ett kvitto på att du arbetar enligt SS-EN ISO 14001 kan ditt företag genomgå certifiering.


För mer information, kontakta:

Elisabeth Leu, bedömningsledare

Uppdaterad/Granskad: 2016-01-13 13:41