Efter en lång karriär på Swedac – nu går Merih Malmqvist Nilsson i pension

Efter en lång karriär på Swedac går Merih Malmqvist Nilsson nu i pension. I den här intervjun berättar hon om sin tid på Swedac, uppdraget som tillförordnad generaldirektör och sina planer för pensionen.

Efter en lång karriär på Swedac – nu går Merih Malmqvist Nilsson i pension

När Merih Malmqvist Nilsson nu går i pension lämnar hon också uppdraget som ordförande för ILAC, den internationella organisationen för ackrediteringsorgan. Hon har arbetat på Swedac sedan 80-talet och berättar här om sina erfarenheter från myndigheten.

Du har varit med sedan Swedac grundades. Hur har myndigheten utvecklats?

– 1986 började jag arbeta på föregångaren till dagens Swedac som då var en liten organisation på 15 personer. När Swedac grundades tre år senare var det en verksamhet som präglades av en stark entreprenörsanda. Inget var omöjligt eller för svårt. När vi växte genomgick vi alla de faser som andra organisationer också gör; utvecklingsfasen, en fas där strukturer och regler skapas för få ordning i kaoset, ett tillstånd av att upprätthålla strukturer och få dem att passa in i redan etablerade strukturer och regelverk. Till slut inser man att man måste blicka mot framtiden för att kunna anpassa sig till nya utmaningar.

– Beslutet om omlokaliseringen har utmanat oss på många sätt och har tvingat ut oss ur vår trygghetszon, vilket är bra. Jag tror att nästa steg för Swedac är att kombinera entreprenörskap med strukturer för att bli ett ackrediteringsorgan som är relevant även i den komplexa nya världen av innovationer, digitalisering, globala värdekedjor med mera.

Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit under tiden i Swedacs högsta ledning?

– Jag har varit en del av ledningen under lång tid. När jag blev utnämnd till tillförordnad generaldirektör var vi i en period som var tuff för oss alla, mitt i omlokaliseringsprocessen. I den processen tror jag att jag som person bidragit till att skapa ett ”team” som arbetar mot samma mål i ett klimat präglat av öppenhet och ömsesidigt stöd. Det har funnits en positiv energi i organisationen trots våra utmaningar. På ett personlig plan är jag stolt över att ha varit en del av Swedacs ledning, vilket varit en lärorik upplevelse för mig.

Vad är ditt roligaste minne från Swedac?

– Det här är en svår fråga och där har jag inget enskilt svar. Jag tycker det räcker att säga att den karriär jag haft och den resan jag har gjort med Swedac är något jag är tacksam över och det är något som är värt att fira.

Vad kommer du att göra nu?

– Jag har en önskelista av hobbyer och saker som jag har velat göra, språk att fräscha upp och en hel del renovering som behöver göras i huset. Jag ser fram emot att träffa familj och vänner utan att behöva planera i min kalender flera månader i förväg. Kort sagt, kommer jag inte ha några svårigheter att göra meningsfulla saker, och ibland med kort varsel. Är det inte det som frihet handlar om?

Kommer du ta dig an nya uppdrag?

– Jag kommer inte att jobba aktivt för att hitta yrkesmässiga utmaningar, men jag kommer att vara öppen för förslag åtminstone ett par år framöver. Resten står skrivet i stjärnorna.