Nordjust på besök hos Swedac

I år är Swedac värd för Nordjust, ett nordiskt samarbete för reglerad mätteknik. I slutet av augusti fick Swedac besök av företrädare för de nordiska länderna.

Nordjust på besök hos Swedac

Nordjust-gruppen träffas en gång om året. I år hölls mötet i Stockholm, på Swedacs kontor i Alvik.

–Nordjust är framför allt en möjlighet till erfarenhetsutbyte. I och med att de nordiska länderna har ganska lika omständigheter ekonomiskt och regleringsmässigt är det väldigt bra att kunna prata om regelutveckling, tillsyn och marknadskontroll, och ta till sig av varandras erfarenheter, säger Renée Hansson på Swedacs avdelning för reglerad mätteknik.

Hon har varit med på det årliga mötet ett tiotal gånger. I år hade hon sällskap av Magnus Danielsson, som är chef för avdelningen.

Nordjust är ett samarbete mellan de myndigheter som har ansvar för reglerad mätteknik i samtliga nordiska länder. Utöver Swedac är det Sikkerhetsstyrelsen i Danmark, Justervesenet i Norge, Tukes i Finland och Neytendastofa i Island.

De nordiska länderna tar även upp frågor som är aktuella i Welmec, den europeiska samarbetsorganisationen för reglerad mätteknik, inom Nordjust.

–Det är bra att veta vad de andra nordiska länderna tycker om olika frågor inom Welmec. Vi pratar ihop oss. Om vi tycker lika vet vi att vi kan stötta varandra, säger Renée Hansson.

Hon beskriver Nordjust som ett informellt nätverk där man även diskuterar framtidsfrågor. På det senaste mötet pratade man till exempel om det faktum att det kommer allt fler elbilar, och om behov och eventuella planer att reglera mätare i elbilstankställen. Nästa Nordjust-möte blir i augusti 2018 i Helsingfors.