Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedac pekar på risker för svensk handel: stora förändringar vid brexit

I dag överlämnar Swedac en rapport till EU- och handelsminister Ann Linde om hur den svenska handeln påverkas av brexit. Rapporten synliggör de frågor som behöver lösas för att mildra de negativa konsekvenser som väntas för import och export av produkter.

Swedac pekar på risker för svensk handel: stora förändringar vid brexit

Foto: Regeringskansliet/Moa Haeggblom

Swedac, som är den statliga expertmyndigheten som ansvarar för frågor om ackreditering, teknisk kontroll och samordning av marknadskontroll, har på regeringens uppdrag analyserat hur det brittiska utträdet ur EU kommer att påverka den svenska handeln.

Förhandlingar pågår nu mellan Storbritannien och EU om vilka villkor som ska gälla för utträdet och förhoppningsvis påbörjas snart förhandlingarna om hur den framtida handelsrelationen ska se ut. Storbritannien lämnar EU den 29 mars 2019.

EU har utvecklat en gemensam plattform, en gemensam kvalitetsinfrastruktur, som i grunden är ett nätverk av tekniska regler, förfarande för bedömning av överensstämmelse, standarder, avtal och gemensamma resurser för att skapa tillit till produkter och tjänster, en ökad handel och en utvecklad inre marknad. EU:s fria varurörlighet bygger på att en produkt som är godkänd i ett land kan cirkulera fritt i hela EU.

Storbritannien har valt att lämna denna gemensamma plattform och tar med sig en kopia. Det finns en stor risk att Storbritanniens kopia utvecklas annorlunda än originalet.

Swedacs utredning synliggör de negativa effekterna för handeln och den inre marknaden, de risker och de obesvarade frågor som behöver lösas för att mildra negativa konsekvenser för import och export av produkter.

– Vår bedömning är att brexit skapar stora förändringar för dem som exempelvis importerar varor eftersom Storbritannien blir ett tredje land. Hur exporten kommer att påverkas beror på hur deras framtida lagstiftning kommer att se ut och vilka avtal som förhandlas fram, säger Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck.

Läs rapporten här

Läs en sammanfattning av rapporten här

För ytterligare information kontakta:

Peter Strömbäck, generaldirektör peter.stromback@swedac.se 08-4068301

Göran Lundmark, utredare goran.lundmark@swedac.se 08-4068331

Anna Formgren, jurist anna.formgren@swedac.se 08-4068316