Ackreditering ger Trescal bättre business

Det finns en handfull företag som varit ackrediterade i mer än 20 år. Men inget slår Trescal. Eskilstunaföretaget auktoriserades, som det hette då, redan 1975.
– Vi har kvar nästan alla gamla intyg, berättar företagets vd Daniel Eklund.

HISTORIEN OM TRESCAL är ett stycke svensk industrihistoria. I dag ingår kalibrerings­företaget i Eskilstuna i en internationell koncern som finns i 21 länder. På 1970-talet var man en del av det klas­siska svenska företaget C.E. Johansson, som grundades 1911 med inriktning på tillverkning av passbitar, en innovation som fortfarande är en viktig referens inom industri och kalibrering.

I början av 1970-talet sökte Riksmätplatsen, RMP, fler filialer som skulle kunna vara auktoriserade mätplatser, som det hette på den tiden.

– Det här med ISO-standarder som vi har i dag fanns naturligtvis inte. Kravet som fanns var att man hade tempererat mätrum, referenser, utrustning och kunskap, säger Daniel Eklund.

C.E. Johansson låg i fram­kant inom mätverksamhet och ville väldigt gärna bli först med att bli auktoriserade. I det skedet fanns det ingen större kommersiell vinst för företaget i att vara auktoriserat, utan det handlade mest om att visa vilken kunskap och kompetens som fanns på enheten i Eskilstuna.

– Man såg det som en fjäder i hatten. Det här med kommersiell försäljning av kalibreringstjänster kom först efter 1989 då ISO 9001 och ISO 9002 sjösattes, berättar han.

I februari 1975 blev C.E. Johansson i Eskilstuna så Sveriges första auktorise­rade mätplats. I dag pryds väggarna i lokalerna, som är desamma som på 1970-talet, av de historiska intygen.

– Vi var definitivt pionjärer och det är spännande att titta tillbaka. Vi har nästan alla doku­ment kvar, säger Daniel Eklund.

Han har jobbat i företaget i mer än 20 år och på nära håll följt utvecklingen när det gäller ackreditering.

– Det är roligt att se att utvecklingen faktiskt har gått framåt, för det har den gjort. Styrningen är en helt annan i dag, och det syns på Swedacs arbete. Reglerna skärps hela tiden. Det har blivit en stor skillnad på bara 10–15 år.

Och Daniel Eklund välkom­nar de hårdare kraven:

– Det görs ju för att kunder som anlitar oss ska veta att vi uppfyller de krav som förväntas av en ackrediterad mätplats.

Det är inte bara regelverken och kontrollen som förändrat branschen i grunden de senaste decennierna. Den andra stora förändringen som han upplevt under sin karriär är digitaliseringen.

– Förr hade vi hyllmeter med ackrediteringsbevis som vi var tvungna att arkivera ett visst antal år. I dag är det digitalt. Det är en enorm förändring. Naturligtvis är alla våra verktyg digitaliserade, så går nätverket ner är vi nästan lamslagna, säger han och skrattar.

Om ackrediteringen från början mest var en fjäder i hatten så är den i dag kom­mersiellt viktig.

– Hade vi inte varit en ackrediterad mätplats så hade vi inte haft de volymerna jobb som vi har. Svårare än så är det inte, säger Daniel Eklund.

För många kunder är det självklart att företaget är ackrediterat, det är inte något de frågar om. Även för dem som beställer enklare tjänster, som inte kräver ackrediter­ing, så är ackrediteringen ett slags kvalitetsgaranti, menar Daniel Eklund.

– De vet att de inte behöver bekymra sig om spårbarhet – att vi kan det, säger han.

SMÅ OCH STORA KUNDER

Trescals verksamhet i Sverige har i dag elva anställda och omsätter drygt tio miljoner kronor per år.

Bland kunderna finns alltifrån små verkstäder till försvarsjätten BAE Hägg­lunds. Framför allt jobbar bolaget med dimension, men har även en del uppdrag på temperatursidan.

Företaget gör även en del spårbar kalibrering inom tryck och drag som ligger utanför ackrediteringen.

– Vi jobbar mycket åt underleverantörer till fordonsindustrin, och de är väldigt måna om att det ska vara ackrediterat. Sedan har vi läkemedels- och livsmedels­industrin som har krav på att det ska vara ackrediterat, säger Daniel Eklund.

Utöver anläggningen i Eskilstuna har Trescal sedan en tid tillbaka även en filial i Örnsköldsvik.

Senaste numrets tema: Livsmedel

Prenumerera på Swedac Magasin

* Obligatoriska fält