Kontorslandskap – kreativt eller stökigt?

Åsikterna om Kontorslandskapen går isär. Kreativt och nära till kollegorna, eller bara stökigt?

Forskaren Helena Jahnckes forskning visar att människor jobbar sämre i öppna kontor där det är mycket ljud. En betydande del av befolkningen i Sverige går varje vardag till ett kontor. Många av dem arbetar i öppna kontorslandskap.

Att det blir lättare att samarbeta om man sitter nära varandra är ett argument för modellen. Ett annat är att öppna kontor inte kräver lika mycket plats, vilket minskar kostnaderna för arbetsgivaren.

Helena Jahncke, doktor i psykologi vid högskolan i Gävle, forskar om hur moderna kontor påverkar oss människor. Öppna kontor kan se olika ut, betonar hon, men säger att det finns en tydlig tendens.

– I kontor med mycket ljud så presterar människor sämre i koncentrationskrävande uppgifter, säger Helena Jancke.

I HENNES FORSKNING har man spelat in ljud från kontorslandskap och testat i laboratoriemiljö. Försökspersonerna har fått göra olika typer av arbetsuppgifter samtidigt som de exponerats för kontorsljuden.

– Förmågan att minnas ord, söka information eller lösa matteuppgifter blir sämre. Vi har sett en försämring i prestation på två till tolv procent i våra tester, säger Helena Jahncke.

NU ARBETAR HON med ett stort projekt tillsammans med Trafikverket. Där undersöker forskarna bland annat hur människor upplever så kallade aktivitetsbaserade kontor. Det handlar ofta om en kombination av öppna kontorslandskap, mötesrum och tysta utrymmen.

– Vi håller på att analysera resultaten. Det har varit väldigt spännande att följa hur en sådan här förändring påverkar prestation, välbefinnande och fysisk aktitivet, säger Helena Jahncke.

I ett annat projekt i samarbete med Trafikverket undersöker Helena Jahncke och hennes forskargrupp en annan viktig trend i det moderna arbetslivet: hur det påverkar oss att via mobiltelefonen ha jobbet i fickan. I studien ingår alla anställda på Trafikverket med flexibelt arbete, och de första resultaten av det fyraåriga projektet väntas bli klara i sommar.

– För en del människor kan tekniken vara ett sätt att hantera livspusslet, medan andra har svårt att koppla bort jobbet, säger Helena Jahncke.

Om Helena Jahncke

Helena Jahncke arbetar just nu med två projekt i samarbete med Trafikverket som båda handlar om det moderna arbetslivet. Hennes avhandling Cognitive Performance and Restoration in Open-plan Office Noise visar att även låga bullernivåer påverkar arbetsprestationen negativt. Det är framförallt uppgifter som kräver koncentration som försämras. Avhandlingen visar också att normala ljudnivåer i kontorslandskap (50-60 dB i genomsnittlig ljudnivå) ger ökad trötthet och mindre motivation.

Senaste numrets tema: Livsmedel

Prenumerera på Swedac Magasin

* Obligatoriska fält