Kvalitet från hav till butik

Foto: Ole Walter Jacobsen

Abba är ett anrikt varumärke med alltifrån fiskbullar till soppor – och förstås en mängd olika sillprodukter. För att säkerställa kvaliteten på produkterna har Orkla Foods Sverige – som äger varumärket Abba – etablerat ett eget Swedac-ackrediterat laboratorium för tester i Eslöv.

STRATEGISKT PLACERAD i Kungshamn på den svenska västkusten ligger Orkla Foods Sveriges anläggning för tillredning och tillagning av sill från Abba.

Varje år förädlas cirka 9 500 000 kilo sill och annan fisk och förpackas till bland annat cirka 16 miljoner glasburkar med varierande inläggningar och smaker. I år fyllde varumärket Abba hela 179 år, och sedan 2014 ingår varumärket Abba i Orkla Foods Sverige.

– Man kan säga att vår kvalitetskontroll av sillprodukterna börjar i samband med att fisken ska fångas ute på Nordsjön eller utanför Island, då vi säkerställer att fisket är MSC-certifierat*, berättar Christian Pålsson, tf kvalitetschef på Orkla Foods Sverige.

Redan när sillen fiskas ur havet kontrolleras framför allt halterna av listeria och histamin, som båda kan ha skadliga effekter på människor. Under transporten in till beredningen på land är det noga att förvaringen håller rätt temperatur så att inga skadliga ämnen har möjlighet att växa till sig.

– Nästa steg är beredarna, som filear och lägger sillen i lake i stora tunnor. Här sker en visuell kontroll, det vill säga att erfarna bedömare granskar fisken.

BEREDNINGEN INGÅR INTE i Orkla Foods Sveriges verksamhet, men de skickar regelbundet ut medarbetare för att kontrollera att allt sköts som förväntat, berättar Christian Pålsson.

– Vi har inköpare som arbetar med fiskkvalitet, som helt enkelt har extra goda fiskkunskaper, och de ansvarar bland annat för kontroller som ligger utanför vår produktion.

De stora tunnorna med sillfiléer i lake transporteras – återigen under kontrollerade temperaturförhållanden – sedan till Orkla Foods Sveriges bergrum utanför Kungshamn. De hämtas därefter kontinuerligt ur tunnorna innan de transporteras till den närliggande fabriken.

– Vi låter kontrollera en viss andel av tunnorna, och då används olika metoder: förutom att man mäter salt- och pH-halter samt tar prover på fetthalten görs visuella bedömningar och sensoriska granskningar, som lukt- och smaktester.

I FABRIKEN BLANDAS alla ingredienser till receptet ihop, men först kontrolleras alla råvaror – alltså inte enbart fisken. De andra delarna kan vara nog så viktiga för kvaliteten på slutprodukten, konstaterar Christian Pålsson.

När sillen och smaksättningen till sist har förpackats i burkar kommer nästa kontrollstation – som en extra säkerhetsåtgärd röntgas varje burk för att säkerställa att det inte finns främmande föremål där.

– Burkarna levereras sedan till vårt stora centrallager i Uddevalla, där de får stå i två veckor för att smakerna ska utjämnas. Varje vecka tar vi stickprov från produktionen som får provsmakas av vår testpanel av anställda på Orkla Foods Sverige.

ANLÄGGNINGEN I KUNGSHAMN har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 för att säkerställa och verifiera att de hela tiden arbetar på att minska sin miljöpåverkan.

– Vi har ett genuint intresse av att ta ansvar för miljön, även ur en rent kommersiell aspekt: Vi är beroende av att ha levande hav för att få bra råvaror, säger Christian Pålsson.

Orkla Foods Sverige har också ett eget laboratorium för mikrobiologiska och kemiska provtagningar och analyser. Det ligger i Eslöv och är ackrediterat av Swedac.

– Ackrediteringen är mycket betydelsefull, det blir i praktiken som att ha ett oberoende labb inom våra egna väggar, och för oss är det värdefullt att testerna görs av några som har god kunskap om våra produkter, säger Christian Pålsson.

 

* MSC (Marine Stewardship Council) är en oberoende organisation som i slutet av 90-talet utformade en standard för ett välskött och hållbart fiske, liksom en annan för att spåra fisk och skaldjur från tallriken de ligger på till båten som tagit upp dem.

Senaste numrets tema: Livsmedel

Prenumerera på Swedac Magasin

* Obligatoriska fält