Mycket att vinna på ackreditering

Att ackreditera ditt företag är en konkurrensfördel på flera olika plan. Här är sex anledningar till att ditt företag borde ackrediteras.

1. Ett kvitto på att du gör rätt

Det kan spara både tid och pengar om din verksamhet är mer effektiv i sin utformning. Det är lätt att själv tänka att nu gör jag allt som man ska, men genom att få en oberoende granskning av tredje part mot internationellt erkända standarder vet du med ännu större säkerhet att det inte är något felaktigt som passerar.

2. Större trygghet i samhället

Hissen som kör människor upp och ner, vattnet som dricks ur kranen eller besiktningen som godkänner bilar att fortsätta rulla i trafiken. Alla blir kontrollerade för att minimera risker för konsumenterna. Tack vare att ditt företag ackrediteras mot erkända standarder minskar risken för att något ska gå snett.

3. Ett marknads­föringsverktyg

Är din verksamhet ackrediterad är det självklart något du ska berätta för dina presumtiva och befintliga kunder. Skylta med det på din webbsida, i sociala medier och på andra arenor som företaget finns på.

4. Underlättar global ­acceptans

Om du arbetar med export är det väldigt bra med ackrediteringar som gör dig godkänd på flera marknader.

Genom ILAC:s (International Laboratory Accreditation Cooperation) och IAF:s (International Accreditation Forum) MLA-märken underlättas din handel med andra länder.

5. Ordning och reda

En ackreditering kan vara frivillig i många branscher. Men genom att låta din verksamhet bli certifierad för kvalitet eller miljö av ett ackrediterat certifieringsföretag så får du ökad kontroll på styrningen. Det är bra för både miljön och lönsamheten.

6. En kvalitetsstämpel

Genom att använda Swedacs ackrediteringsmärke får din produkt eller tjänst ett ­tydligt intyg på dess kvalitet.
Ackrediterings­märket inger förtroende hos kunderna.

 

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.