Nya regler tar helhetsgrepp på arbetsmiljön

I våras började de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. De verksamheter som är certifierade inom arbetsmiljö arbetar systematiskt med att motverka och hantera psykisk ohälsa, stress, hot och våld. 

DE NYA FÖRESKRIFTERNA om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, är en uppdatering av det gamla regelverket som nu har anpassats till dagens arbetsliv. De belyser hur arbetsgivare och arbetstagare ska arbeta med psykosociala frågor inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Där regleras kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Områden som är särskilt viktiga när det gäller ohälsa på svenska arbetsplatser.

– Vi är bra på de fysiska aspekterna av arbetsmiljön i Sverige, men de psykosociala bitarna kan vara desto svårare att komma åt. De nya föreskrifterna tar ett helhetsgrepp och betonar vikten av de psykosociala aspekterna, säger bedömningsledare Elisabeth Leu på Swedac.

Frågorna kring hur vi ska arbeta med den psykiska och sociala arbetsmiljön ligger i tiden. Undersökningar bekräftar svenska arbetsplatsers ökade problem med psykisk ohälsa. Inte minst den stressrelaterade, men det handlar också om ohälsa i form av sömnstörningar, hjärt- och kärlsjukdomar, ryggproblem och depressioner.

Alla arbetsgivare ska jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete. Men hur kommer de företag som har ett ledningssystem för detta att märka av de nya föreskrifterna? Idag handlar det om cirka 1 100 företag enligt databasen Certifiering.nu.

– Fördelen för de företag som är certifierade är att de arbetar systematiskt med de här frågorna. Certifieringarnas krav på att man som företag hela tiden ska förbättras och sätta upp nya mål är en drivkraft. De två certifieringar under ackreditering för systematiskt arbetsmiljöarbete som tillämpas är internationellt gångbara OHSAS 18001 och Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö (AFS 2001:1).

CAMILLA CARLSSON

Senaste numrets tema: Livsmedel

Prenumerera på Swedac Magasin

* Obligatoriska fält