Stolthet och tradition på brukslabbet

Det har gått mer än ett kvarts sekel sedan ­laboratorier ­i Sverige började ackrediteras. Stora Ensos pappersbruk i Hyltebruk var ett av de första – vi har träffat trion som upprätthåller kvaliteten där än i dag. 

I somras blev det tårta, besök av bruks-vd:n och extra uppmärksamhet på brukets labb. Då var det nämligen 25 år sedan Swedac för första gången ­ackrediterade Stora Ensos labb. Här mäts och kontrolleras att utsläppen i vattendrag från bruket inte håller för höga halter i förhållande till gräns­värden i miljö­tillståndet.

– Det är kul att det uppmärksammas, säger Helén Johansson, miljöansvarig på bruket och den som var kvalitets­ansvarig när ackrediteringen gjordes första ­gången i början av 90-talet.

Swedac Magasin fick en ­pratstund med henne och Anna Hallgren, laboratorie­ingenjör som i dag är kvalitets­ansvarig, samt Linda Backsten, resurslaborant för det ackrediterade området.

Och frågan är om inte en ny ­tårta ­borde åka fram nu. I den allt mer ­pressade marknaden för tidnings­papper, som varit brukets ­huvudsakliga ­produkt, var det goda nyheter som släpptes efter nyår. Efter år av ­ned­skärningar meddelade ­koncernen att de ­investerar 120 ­miljoner i en ny produktions­anläggning för biokomposit­granulat. 20 nya jobb­tillfällen väntas.

Helén: Det är brukets innovations­team som tagit fram detta. Det kommer att byggas en komplett linje för att ta fram en form av pellets, en blandning av fiber och plast. Det blir en råvara som plast­industrin kan använda för att form­spruta. Då kan fiberråvaran användas som ett alternativ till papperstillverkning.

Linda: Det kommer inte att bli några utsläpp i vattendrag av detta, så det är inget som kommer att beröra oss i labbet. Men det känns jättekul för hela bruket med denna satsning.

Annars är det alltså dagstidningspapper som är slutprodukten på bruket, grundat 1907 och än i dag ett av världens största i sitt slag. Men förutom att skapa arbetstillfällen har pappersbruk historiskt också omdebatterats för sin miljöpåverkan.

Intill Stora Enso i Hyltebruk ­ligger vattendraget Nissan, som förser många industrier med kraft längs sin väg ­mellan Småland och Halland. Men självklart ska inte vattnet och dess flora och fauna påverkas av industrin. Där blir labbets mätningar en avgörande ­faktor, och enligt lag måste de också vara ­ackrediterade för detta.

Varför ackrediterade ni er en gång i tiden? 

Helén: Det var ju krav enligt lag och vår tillsynsmyndighet. Alternativen var att ackreditera ett eget labb eller skicka i väg till något annat labb som var ­ackrediterat. 1990 togs beslut om att vi skulle göra det själva.”

Ni var uppenbarligen tidiga eftersom ni är bland de första?

Helén: Ja, vi såg nyttan med det snabbt. På den tiden hade vi inte några andra ledningssystem. Det blev nästa steg.

Anna: Ackrediteringen och ledningssystem skapar ordning och reda, och det känns tryggt att ha alla prover ­dokumenterade.

Har syftet med ackrediteringen uppfyllts?

Helén: Förutom myndighetskraven såg vi en vinning med att få bättre ­kontroll på vår verksamhet. Tack vare detta kan våra utsläpp ­kontrolleras, vilket är nödvändigt även som drift­parametrar. Vi behöver de här ­parametrarna även för att se om ­anläggningen fungerar effektivt.

Vad ser ni för positivt med ackreditering?

Helén: Vi har klarat vår tillsyn från Swedac utan större anmärkningar och har bevisligen bra kvalitet på våra analyser. Det är en trygghet för mig som rapporterar att veta att vi har riktiga och välgrundade värden. Det ger en säkerhet i kontakten med tillsynsmyndigheten och är även bra att veta att vi har allt väl dokumenterat om det dyker upp ­kontroll i efterhand.

Linda: Det är också en stolthet för laboranterna att se att vi gör ett bra och godkänt arbete.

Ser ni något negativt?

Anna: Egentligen inte. Det blir ju lite mer jobb för oss så klart, och vissa krav är väldigt hårda. Men det känns bra.

Hur har er ackreditering förändrats genom åren?

Anna: Egentligen inte så ­mycket. ­Antalet parametrar är ­ungefär ­detsamma. Vi har bytt en del ­mätmetoder och då blivit ­ackrediterade för den metoden. Men antalet ­parametrar är ungefär detsamma. Vi är även ackrediterade för provtagning.

Är det samarbete eller konkurrens mellan ert labb och andra industrilabb?

Anna: Det är inget hemligt. Vi har bra samarbete med andra labb, framför allt inom koncernen. Träffar man andra t ex vid kurser eller användarträffar kan man diskutera olika frågor kring hur vi löser det.

Linda: En del labb har ju slutat ­ackreditera sig och skickar i väg sina prover till andra ackrediterade labb. Inom vår bransch är det alltid en jakt på kostnader, men hittills har ingen ifrågasatt ackrediteringen hos oss.

På bilden: Linda Backsten, Helén Johansson och Anna Hallgren.

Fotograf: Anders Andersson

Text: Lars Frank

Senaste numrets tema: Livsmedel

Prenumerera på Swedac Magasin

* Obligatoriska fält