Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Byggprodukter

För byggprodukter finns både krav på CE-märkning som är internationellt, och krav på typgodkännande som verifierar byggprodukters överensstämmelse med svenska byggregler.

Byggprodukter

Swedac ackrediterar kontrollorgan för byggmaterial, byggprodukter och processer för produktion av byggprodukter.

Boverket är föreskrivande myndighet inom byggområdet.

Byggprodukter, CPR

EU:s byggproduktförordning CPR (305/2011) innebär bland annat att CE-märkning är obligatorisk för många byggprodukter. CPR står för Construction Products Regulation.

Byggprodukter måste även ha en prestandadeklaration för att få säljas. Detta under förutsättning att de omfattas av en harmoniserad standard eller har en europeisk teknisk bedömning, ETA. Mer information om regelverket kring byggprodukter finns hos Boverket.

I de flesta fall ställer byggproduktförordningen krav på att ett anmält organ ska vara delaktigt inför CE-märkning. Swedac ansvarar för kompetensbedömning genom ackreditering och anmälan till EU-kommissionen av anmälda organ. Swedac ansvarar även för kompetensbedömning av tekniska bedömningsorgan, TAB. Boverket gör dock anmälan av dem till EU-kommissionen.

Swedacs process för bedömning och anmälan finns beskriven på EU-kommissionens webbplats.

Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando. Där finns även de tekniska bedömningsorganen listade.

 

Typgodkännande bygg

Typgodkännande är ett nationellt system för att verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler.

Typgodkännande får bara utfärdas om produkten inte omfattas av en harmoniserad standard eller av en ETA, europeisk teknisk bedömning.

För byggprodukter som kommer i kontakt med dricksvatten gäller Boverkets föreskrifter på området och Plan och bygglagen (PBL). Typgodkända byggprodukter märks med Boverkets märke för typgodkännande, ”Gaffeln”. Mer information om systemet finns hos Boverket. Typgodkännande utfärdas av certifieringsorgan som ackrediteras av Swedac.

Swedac ackrediterar även så kallade kontrollorgan typ A för tillverkningskontroll. Vilka organen är och vilka byggprodukter som deras ackreditering omfattar framgår av Swedacs ackrediteringsregister.