Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Spelverksamhet

Från den 1 januari 2019 ska alla som bedriver spelverksamhet i Sverige eller spel över internet riktat mot den svenska marknaden inneha en spellicens. Licensen utfärdas av Spelinspektionen och syftar till att skydda spelaren och säkerställa att enbart seriösa aktörer får verka i Sverige

Spelverksamhet

Alla som bedriver spelverksamhet i Sverige eller spel över internet riktat mot den svenska marknaden ska inneha en spellicens. Licensen utfärdas av Spelinspektionen och syftar till att skydda spelaren och säkerställa att enbart seriösa aktörer får verka i Sverige.

Spelare ska kunna utgå från att de spel som marknadsförs i Sverige är säkra och inte kan manipuleras. För att säkerställa detta finns Spellagen (SFS 2018:1138) och ett licenssystem. Lagen gäller alla kommersiella spel i Sverige och spel över internet som riktar sig mot den svenska spelmarknaden.

För att säkra att aktörer uppfyller kraven ackrediterar Swedac kontrollorgan, laboratorier och certifieringsorgan inom området. Spelsystem, affärssystem dagningsutrustning, fysiska lotter och bingobrickor är exempel där tekniska krav finns. Den som ansöker om licens hos Spelinspektionen för att tillhandahålla spel ska införskaffa ett intyg från ett ackrediterat organ som styrker att all utrustning uppfyller Spelinspektionens föreskrifter.

 

Information till den som vill bli ackrediterad

Swedac ackrediterar för kontroll, provning och certifiering av spelverksamheter mot Spelinspektionens föreskrifter. Ett organ som vill kontrollera, prova eller certifiera en spelverksamhet ska vara ackrediterat för bedömning emot en eller flera av nedanstående standarder:

  • ISO/IEC 17021-1 Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem i kombination med ISO/IEC 27006 Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem för informationssäkerhet.
  • ISO/IEC 17020 Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan.
  • ISO/IEC 17025 Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier.
  • ISO/IEC 17065 Krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster.

För mer information om vilka standarder som berör respektive område för bedömning, se bifogad vägledningsmatris för bedömning av spelverksamhet som är ett utdrag ur Spelinspektionens Vägledning för Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet (SIFS 2018:8).

Ackrediterade organ verksamma utomlands ska i första hand kontakta sitt nationella ackrediteringsorgan för att ansöka om ackreditering för att kontrollera, prova eller certifiera spelverksamheter.

Information till den som söker spellicens

De spelföretag som vill tillhandahålla spel på den svenska marknaden behöver från 1 januari 2019 inneha licens från Spelinspektionen. Ansökan görs enligt de instruktioner som anges på Spelinspektionens hemsida.

Se bifogad vägledningsmatris för spelföretag som söker licens för att tillhandahålla spel på den svenska marknaden för specifikationer gällande de certifikat och rapporter som ska bifogas som del i ansökan till Spelinspektionen. Vägledningsmatrisen är ett utdrag ur Spelinspektionens Vägledning för Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet (SIFS 2018:8).

Råd till den som söker efter ackrediterade organ

Den som söker efter organ ackrediterade av Swedac för bedömning av de standarder som Spelinspektionen fastställt rekommenderas använda Swedacs sökmotor. Sökord som leder till ackrediterade organ är ”spellicens”, ”27001” och ”SIFS” (vilket står för Spelinspektionens föreskrifter). Om inget resultat visas innebär det att inget organ ännu blivit ackrediterat av Swedac för bedömning emot dessa standarder.
Den som söker efter organ ackrediterade i andra europeiska länder kan söka efter dessa på de nationella ackrediteringsorganens respektive hemsidor.

Råd till den som vill veta mer om ackrediteringsorgan utanför Sverige

Det finns så kallade MLA-avtal och MRA-avtal mellan ackrediteringsorgan i olika länder som innebär att man jämställer den provning, kalibrering, certifiering och kontroll som sker under ackreditering av samtliga ackrediteringsorgan som ingår i avtalen. Detta gör det möjligt för utländska organ som vill bli ackrediterade för att kontrollera, prova eller certifiera en spelverksamhet i Sverige att erhålla sin ackreditering utomlands.

Swedac har tecknat avtal på europeisk och internationell nivå som innebär att ackrediteringar utfärdade av ackrediteringsorgan inom följande avtal är accepterade i Sverige: EA MLA, IAF MLA och ILAC MRA.

För att ta reda på om en specifik ackreditering ingår i avtalen enligt ovan ber vi dig ringa vår växel (0771-99 09 00) eller skriva till registrator@swedac.se.

För den som vill läsa mer om de internationella avtal som Swedac ingår i finns detta att läsa på Internationella samarbeten.