Företag certifieras mot nya ledningssystemet för arbetsmiljö

Ett drygt 40-tal företag i Sverige har blivit certifierade mot det nya ledningssystemet för arbetsmiljö, ISO 45001. Ett av de första företagen är bemanningsföretaget Montico i Tranås.

Under våren 2018 introducerades det första ISO-ledningssystemet för arbetsmiljö, ISO 45001. Den nya standarden ska under en treårsperiod komma att ersätta OHSAS 18001 som tidigare varit den vanligast förekommande standarden på arbetsmiljöområdet.

Enligt databasen Certifiering.nu har 43 svenska företag blivit certifierade emot den nya standarden*. Ett av de första företagen som implementerat och blivit certifierade emot ISO 45001 är bemanningsföretaget Montico i Tranås.

Hos Montico upplever man att övergången till ISO 45001 har gjort det enklare att integrera arbetsmiljösystemet i företagets övriga miljö- och kvalitetssystem.

– Vi tycker ISO 45001 harmoniserar bättre med våra övriga ISO-system än vad OHSAS 18001 gör. Det känns som ett lite modernare system där det krävs att man tydligt jobbar med målsättningar, kommunikationsflöde och arbetssätt, berättar Monticos VD Börje Johansson.

Börje Johansson och delar av Monticos ledning diskuterar arbetsmiljöfrågor på ett internmöte.

Att arbetsmiljöarbetet även ger goda resultat är något som företagsledningen märker av.

– Vi tror att en god arbetsmiljö ger effektivitets- och kvalitetsvinster både till medarbetare och till företag, säger Börje Johansson.

På Montico upplever man samtidigt att en del kunder, såsom större företag och kommuner, lägger större vikt vid arbetsmiljöfrågor vid upphandlingar än tidigare.

– Ett sådant certifikat tror vi är en konkurrensfördel för oss både i upphandlingar och för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det stärker trovärdigheten för verksamheten och det faller naturligt att vi lyfter fram certifikatet på olika sätt.

Några av de mer framträdande förändringarna som tillkommer i och med övergången från OHSAS 18001 till ISO 45001 är att de psykosociala aspekterna framhävs i arbetsmiljöarbetet och att ett större fokus läggs på samråd och samverkan med arbetstagarna. ISO 45001 förväntas bli den tredje största ISO-standarden efter de för kvalitet respektive miljö.

 

* Uppgiften inhämtades den 11 december, 2018.