Nya föreskrifter om kontrollstämpling av ädelmetallarbeten

Nya föreskrifter om kontrollstämpling av och kontrollformer för ädelmetallarbeten (STAFS 2018:2) är nu beslutade och träder i kraft den 1 juni. Föreskrifterna upphäver STAFS 2001:3 om kontrollstämpel av ädelmetallarbeten och STAFS 2001:4 om kontrollformer för kontrollstämpling av ädelmetallarbeten.

Förutom användning av kontrollstampar vid kontrollstämpling av finhalt i ädelmetallarbeten medger de nya föreskrifterna användning av laser. Kraven har även förtydligats på de ackrediterade kontrollorganen vid kontrollstämpling av ädelmetallarbeten. Utöver detta har en del språkliga ändringar gjorts i syfte att förenkla.

STAFS 2018:2