Nya uppdrag för stärkta kvalitetssystem och handelsmöjligheter i andra länder

Nu utökar Swedac sitt internationella arbete. Genom två nya internationella avtal har den svenska myndigheten fått i uppdrag att bidra till förstärkta handelsmöjligheter för Jamaica och Jordanien.

Nya uppdrag för stärkta kvalitetssystem och handelsmöjligheter i andra länder

– Sådana här uppdrag är en viktig del av Swedacs verksamhet. Det är väldigt roligt att vi fått det här förtroendet och kan bidra till att utveckla välfungerande kvalitetssystem även i andra länder, säger Per Lundmark, som arbetar med internationellt utvecklingsarbete på Swedac.

I ett av avtalen förnyas Swedacs förtroende att stötta Jamaica i landets utveckling av ackreditering. Swedac kommer att ge råd och stöd åt Jamaicas ackrediteringsorgan vid bedömningar av landets kontrollorgan och laboratorier. Samarbetet bidrar till att förstärka det jamaicanska ackrediteringsorganet och förbättrar förutsättningarna för Jamaica att öka sin export och konkurrenskraft. Samarbetet inleds omgående och kommer bland annat innebära att Swedac genomför utbildningsinsatser i både Jamaica och Sverige. Finansiering sker med medel från EU.

Det andra nya uppdraget är i Jordanien. Swedac ska delta i ett konsortium tillsammans med Tyskland och Österrike. Gemensamt bidrar länderna med experter som ska stärka institutioner i Jordanien. Swedacs bidrag handlar bland annat om att ge stöd och utbildning inom lagstiftning, marknadskontroll och utveckling av det jordanska ackrediteringsorganet i deras arbete. Inom kort kommer Swedacs projektledare, Viktoria Lindberg Martinell, att resa till Jordanien för att utveckla planer för arbetet. Arbetet ska pågå i två år och ska bidra till att skapa förutsättningar för ett handelsavtal mellan Jordanien och EU.

Swedac har arbetat med internationella projekt sedan början av 90-talet. Ofta handlar det om att hjälpa andra länder att bygga upp ett fungerande ackrediteringssystem och tillhörande lagstiftning. När flera länder använder internationellt erkända ackrediteringssystem undviker man att samma produkt behöver kontrolleras flera gånger. Det i sin tur leder till enklare handel med omvärlden.