Nya vägledningsdokument för informationssäkerhet och interna revisioner

Swedac har publicerat nya vägledningsdokument för informationssäkerhetsarbete samt interna revisioner av ledningssystem för laboratorier och kontrollorgan.

Swedac har nyligen släppt två nya vägledningsdokument. Dokumenten behandlar informationssäkerhet och interna revisioner och riktar sig till verksamheter som ackrediterats eller söker ackreditering.

Vägledning för informationssäkerhetsarbete

Dokumentet Swedac DOC 10:5 syftar till att ge vägledning för förbättrad informationssäkerhet och riktar sig till ackrediterade verksamheter och verksamheter som söker ackreditering. Dokumentet ger även vägledning gällande de krav som ställs vid bedömning av informationssäkerhet. Därför finns en checklista i slutet av dokumentet som kan användas vid interna och externa revisioner.

Vägledningsdokumentet, Swedac DOC 10:5,är den tredje i utgåvan för informationssäkerhetsarbete och finns att läsa här.

Interna revisioner – vägledning för laboratorier och kontrollorgan

Den tredje utgåvan av Interna revisioner – Vägledning för laboratorier och kontrollorgan, Swedac DOC 05:6 finns nu publicerad. Dokument har utarbetats för att ge laboratorier och kontrollorgan riktlinjer till hur program för intern revision av ledningssystem och dess tillämpning kan etableras. Dokumentet ersätter utgåva 2, och är omarbetat för att anpassas till SS-EN ISO/IEC 17025 och SS-EN ISO/IEC 17020. Ytterligare vägledning för att genomföra interna revisioner ges i standarden SS-EN ISO 19011.

Den nya utgåvan av Swedac DOC 05:6 finns att läsa här