Hoppa till innehållet
Nyheter

Internationella deltagare på möte om miljö

De representerar ackrediterings- och certifieringsorgan i Norge, Portugal och Slovenien. Hitresta för det årliga internationella arbetsmötet om miljöfrågor och ackreditering.
Möt tre av deltagarna!

Internationella deltagare på möte om miljö
Tor Gunnar Tollefsen, representerar IIOC, från Norge.

Tor Gunnar Tollefsen, representerar IIOC, från Norge (Independent International Organization for Certification)

Vad tar du med dig härifrån så här långt?
– För oss är dessa möten en arena för att hålla oss uppdaterade kring allt som rör standardisering, ackreditering, regleringar och eventuella nya EU-krav. Vi som certifieringsorgan ska ju efterleva de uppsatta kraven och därför är det viktigt för oss att vara här och bidra i diskussionerna. Det handlar både om själva mötet och de informella diskussioner som uppstår i pauserna.

 

Andreia Geraldo, IPAC, ackrediteringsorganet i Portugal.

Andreia Geraldo, IPAC, ackrediteringsorganet i Portugal

På vilket sätt är dessa möten viktiga?
– Jag har deltagit i dessa möten i cirka 15 år och vid de senaste två eller tre mötena har det varit många nya EU-förordningar uppe för diskussion. I detta forum diskuterar vi de som är relaterade till miljö och klimatförändringar. Inte minst de som rör klimatförändringarna. Det viktigaste är att vara medveten om kraven och hur EA-medlemmar kan följa förväntningarna mellan EA och kommissionen. Att mötas, framför allt fysiskt som idag, ger helt andra möjligheter att direkt kunna ställa frågor, samla på sig erfarenhet och be om förtydliganden.

 

Nataša Vesel Tratnik, SA, ackrediteringsorganet i Slovenien.

Nataša Vesel Tratnik, SA, ackrediteringsorganet i Slovenien

Vad tar du med dig härifrån så här långt? På vilket sätt är dessa möten viktiga?
– Vi ackrediteringsorgan som arbetar med miljöfrågor blir allt mer involverade i framtagandet av kontrollordningar. Därför är det viktigt att vara här och få information om vad som kommer från lagstiftarna, vilka system vi ska jobba efter i framtiden. Vilka ackrediteringsorgan har redan erfarenhet av dessa? Att få veta vilka som har vilken erfarenhet och kunna ställa frågor till rätt personer. Det är värdefullt att vartannat möte är fysiskt så att man också får de mer informella samtalen.