Svensk äldrevård ses som förebild utomlands

En svensk delegation för hälso- och äldrevård besökte Hongkong i syfte att stärka partnerskap och samarbete mellan Sverige och Hongkong inom området. Under mottagningen för delegationen poängterades att svenska produkter efterfrågas.

Svensk äldrevård ses som förebild utomlands

Den svenska delegationen bestod bland annat av Socialdepartementet, Karolinska Institutet och Svenska Handelskammaren. Delegationen leddes av Madeleine Harby-Samuelsson, statssekreterare till Barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Mottagningen anordnades av Business Sweden och arrangerades på Svenska generalkonsulatet i Hongkong. Swedacs Merih Malmqvist Nilsson deltog i mottagningen för delegationen. Sveriges konsul på plats, Helena Storm uttalade sig om likheter mellan Hongkong och Sverige, bland annat gällande populationsprofilen.

Hongkong har ungefär samma populationsprofil som Sverige när det gäller äldre, men längre livslängd framför allt hos kvinnor. Nästan 20 procent av invånarna är 65 år och äldre. Deras infrastruktur för att ta hand om sina äldre på ett bra sätt behöver stärkas. Svensk äldrevård ses som en mycket bra förebild och svenska produkter efterfrågas. Storm poängterade också att det handlar om ett ömsesidigt lärande.

Syftet med delegationen är både erfarenhetsutbyte och handel inom hjälpmedel för äldrevård. Svenska företag har stor närvaro i Hongkong, bland annat i Teknikparken.

Under 2015 infördes en kvalitetsstandard för äldrevård i Sverige. Äldrestandarden tydliggör vilka krav som ställs på vård och omsorg för äldre som har hemtjänst eller bor på äldreboende. Den utgår från de äldres behov och omfattar grundläggande självklarheter, som att få vistas utomhus, påverka maten och att umgås med andra. Standarden utvecklades på initiativ från Socialdepartementet och Swedac ackrediterar de certifieringsorgan som certifierar mot Äldrestandarden.