Hoppa till innehållet
Nyheter

Se Swedacs webinar från Almedalen

Myndigheten Swedac arrangerar två webinar under årets upplaga av Almedalen. Hur ackreditering kan stärka kommunal vård och omsorg är ett tema, det andra webinaret belyser de förändringar av marknadskontroll som just nu genomförs inom EU.

Se Swedacs webinar från Almedalen

Se Swedacs två webinar längre ner på denna sida.

Årets upplaga av Almedalsveckan var i stora delar digital. Liksom tidigare år höll företrädare för riksdagspartierna tal men i år streamades de. Mellan den 4 och 7 juli arrangerades också ett stort antal webinar och workshops på den digitala plattformen. Swedac medverkade med två webinar.

Porträtt på Ulf Hammarström
Ulf Hammarström, generaldirektör för Swedac

– När nu hela samhället ser över hur vi ska stärka oss efter pandemin är det naturligt för oss att delta i Almedalsveckan som är en av landets viktigaste samlingsplatser för dialog om samhällsutvecklingen. Pandemin har på flera områden synliggjort hur viktigt det är att vi alla kan känna tillit till samhällets funktioner. Vi vill i år diskutera detta utifrån två av samhällets instrument för kvalitetssäkring för vilka vi har ett särskilt ansvar, nämligen marknadskontroll och ackreditering, säger Ulf Hammarström, generaldirektör för Swedac.

Swedacs första webinar är en intensiv halvtimme med fokus på hur marknadskontrollen i Europa just nu förändras. Viktoria Lindberg Martinell och Sanela Putnik, utredare på Swedac, intervjuas om vad de pågående förändringarna betyder för konsumenter och företag.

Porträtt av Anette Arveståhl
Anette Arveståhl, avdelningschef juridik och handelsfrågor på Swedac

– Det är viktigt att marknaden fungerar så att konsumenter och näringsliv kan känna tillit till att produkter är säkra och att konkurrensen sker på lika villkor. Den nya marknadskontrollförordningen syftar bland annat till att stärka medlemsländernas gemensamma arbete med dessa frågor, säger Anette Arveståhl, avdelningschef juridik och handelsfrågor på Swedac.

Swedacs andra webinar är en genomlysning av hur ackreditering skulle kunna bli ett verktyg för att stärka kvalitetsarbetet inom kommunal vård och omsorg. I webinaret deltar bland andra Göran Johnsson, aktuell som utredare av kompetensförsörjningen i kommunal vård och omsorg och Lena Bjuhr Erngren kvalitetschef i Sigtuna kommun.

Swedacs webinar från Almedalen
Nu förändras marknadskontrollen inom EU – vad innebär det?

Säkra kommunal vård och omsorg – med verktyg ni redan använder